Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Basigids Wilde bijen

Pieter van Breugel
KNNV Uitgeverij, Zeist 2019
ISBN 978 90 501 1684 8

Een van de auteurs van het grote standaardwerk De Nederlandse bijen (2012) geeft in deze basisgids een overzicht van 133 soorten die het meest voorkomen – van in totaal 360 Nederlandse soorten.

Van Andrena, zandbijen tot Xylocopa, houtbijen worden per geslacht een of meer soorten behandeld, voorafgegaan door meer algemene informatie over families, gedrag, voortplanting, belagers en behuizing. Om de herkenbaarheid te vergroten zijn gegevens opgenomen over de periode waarin een soort kan worden waargenomen; of de soort sociaal of solitair leeft; over de manier waarop ze stuifmeel verzamelen – of niet; verder of er een of twee generaties per jaar voorkomen; of ze ondergronds of bovengronds nestelen; of ze op specifieke planten vliegen of niet; de verschillen tussen man, vrouw/koningin en werkster.

De Rode Lijstgegevens vertellen of een soort veel of weinig voorkomt en of deze mogelijk bedreigd is. Belangrijk is de aangegeven grootte, omdat uit de foto’s niet valt af te leiden wat de werkelijke grootte van een soort is, want die varieert van 5 tot 25 mm. Zeer bruikbaar. LD

€ 22,95