Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Het akkerboek – Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers

Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar, Karl Eichorn en Emiel Brouwer
KNNV Uitgeverij, Zeist 2021
ISBN 978 90 501 1759 3

Akkers lijken op het eerste gezicht geen grote natuurlijke rol te spelen. Ze zijn kunstmatig aangelegd en herbergen maar weinig diversiteit. Ooit waren het ware schatkamers, maar hun natuurwaarde loopt al decennia achteruit. Dit boek is een handleiding voor boeren en natuurbeheerders om terug te keren naar een situatie waarin akkers weer akkeronkruiden kunnen huisvesten, die op hun beurt overlevingskansen schenken aan tal van dieren. Op kundige wijze komen alle facetten aan bod die zo’n omschakeling kansrijk maken. Op wat slordigheidjes na (lelies hebben geen knollen maar bollen) is het een waardevolle bron van informatie voor iedereen die interesse heeft in het actuele thema van biodiversiteitsverlies. Het is een indringend pleidooi het tij te keren en weer akkers aan te leggen waar natuurwaarde en opbrengst hand in hand gaan, terwijl er ook redenen aangevoerd worden niet altijd het geldelijk gewin te laten prevaleren. Een zienswijze waar wij op lange termijn allemaal voordeel bij hebben. BK

€ 27,95