Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Stille aarde. Hoe we de insecten van de ondergang kunnen redden

Dave Goulson
Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen 2021
ISBN 978 90 450 4384 5

Het aantal insecten vermindert in rap tempo en de tijd dringt om in te grijpen. Dave Goulson bespreekt dit probleem uitvoerig: het belang van insecten, hun achteruitgang en de oorzaken ervan. Hij schetst een toekomstprognose en hij suggereert allerlei acties waarmee iedereen een bijdrage kan leveren ten bate van het insectenbestand. En zoals we dat van de auteur gewend zijn gebruikt hij voor zijn betoog heldere taal en goed onderbouwde argumenten.
Goulsen beschikt niet alleen over een omvangrijke kennis omtrent het bestaan van insecten, hij is ook gefascineerd door het onderwerp en weet er meeslepend over te vertellen. De tekst is gelardeerd met beschrijvingen van bepaalde insecten en hun eigenaardigheden, zoals onder meer Zuid-Amerikaanse orchideebijen in de kleuren van juwelen op zoek naar parfum, oorwurmen met een reservepenis, geraffineerde rupsen (van het tijmblauwtje) die argeloze mieren belazeren, enzovoort. Een miraculeuze wereld die bescherming verdient, niet alleen vanuit rationeel besef omwille van de onmisbaarheid van insecten voor de voedselketen op onze planeet, maar simpelweg ook om hun intrinsieke waarde. KS

€ 24,99