Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Vogels in de lage landen

Ger Meesters
Kosmos, Utrecht 2020
ISBN 978 90 215 7505 6

Met de vogels in het Nederlands taalgebied gaat het gemiddeld goed, met sommige soorten zelfs heel goed, met andere juist erg slecht. Dat heeft met veranderingen op wereldschaal te maken, maar ook met de inrichting van ons landschap, waarvan steeds minder groene ruimte overblijft. Vogelbescherming probeert op verschillende manieren tegengas te geven, onder andere door meer aandacht te vragen voor bestaande toevluchtsgebieden voor vogels.

De 17 mooiste vogelgebieden, de 58 mooiste soorten, hun leefgebieden en bedreigingen worden telkens op twee pagina’s per gebied beschreven met hun bijzonderheden, verschillende onderdelen en relevante gegevens over ontstaan, grootte, toegankelijkheid, website. Per vogelsoort is er in een kader informatie over de geschiedenis, de huidige aantallen, voorkomen en kengetallen. Verder zijn er gegevens over biotopen, verspreiding, bedreigingen en maatregelen. In een tweede kader vind je de kenmerken voor herkenning en een QR-code die het betreffende lemma in de ANWB Vogelgids van Europa op de website van Vogelbescherming Nederland opent. Daar is nog meer informatie te vinden en zijn de geluiden van de soorten te beluisteren. Met uitstekende foto’s! LD

€ 27,50