Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Van gazon naar border

Mijn grote tuin op lichte klei/zavel heeft enkele royale gazons. Die gazons worden al zeker 10 jaar belopen en gemaaid met een zitmaaier. De toplaag (4 cm) ziet er zwart en humeus uit. Daaronder is het egaal grijsbruin met veel gaatjes van regenwormen. Het is zeeklei, dus kalkrijk. 
Delen van die gazons wil ik gaan beplanten met vaste planten en struiken. Hoe maak ik de grond daar klaar voor, zodanig dat het gras niet blijft terugkomen en de bodemstructuur verbetert. Het gaat om zeker 100 vierkante meter dus iets machinaals zou prettig zijn. Moet ik frezen? Hoe diep moet dat en wanneer? Moet ik compost of stalmest opbrengen en hoe diep moet ik die onderwerken? Welke andere handelingen zouden goed kunnen zijn?

Het omzetten van uw gazon in een border is een flinke klus die zolang de bodem niet te nat is vanaf nu kan gebeuren. De beste manier zou zijn om de graszoden 4-5 cm diep af te steken en op de kop op een grote hoopte composteren. Dat is na ongeveer een jaar uitstekende compost geworden die weer te gebruiken is in de tuin. De onderliggende zavellaag moet u vervolgens 20-25 cm diep frezen en egaliseren. Dan brengt u minstens 10 cm onkruidvrije compost op, dus in totaal 10 m3, en werkt u die licht in.
Een minder bewerkelijk alternatief, dat echter een minder gunstige uitwerking op de bodemkwaliteit heeft, is om de graszode zelf in de ondergrond in te frezen. Daarna de compost opbrengen en licht inwerken. Vervolgens direct inplanten, of als dat later gaat gebeuren eerst inzaaien met een groenbemester. Deze kan voor het inplanten van vaste planten en heesters in het voorjaar worden ondergefreesd.