Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Veldgids Kevers van Europa

Vincent Albouy & Denis Richard

KNNV Uitgeverij, Zeist 2018

ISBN 97 890 5011 666 4

Kevers zijn de talrijkste dieren op aarde en vormen een kwart van het hele dierenrijk. Alleen al in ons land kunnen we op ruim 4.000 soorten rekenen, ongeveer een honderdste deel van het totale aantal soorten. Deze magistrale veldgids stelt een kleine 800 daarvan uitvoerig voor. Zoals we inmiddels gewend zijn van de KNNV is alles aan deze uitgave weer tot in detail perfect uitgewerkt. Heldere foto’s, kloeke beschrijvingen en een interessante inleiding maken de materie toegankelijk. Alles aan dit werk straalt betrokkenheid, vakkundigheid en kwaliteit uit. De Franse auteurs weten waarover ze schrijven en kunnen die kennis ook op de leek overbrengen, op zich al een gave.

Met het verschijnen van deze veldgids, samen met al eerder in de serie uitgegeven delen over libellen, zweefvliegen, sprinkhanen en dagvlinders, en het nog te verschijnen deel over mieren, ontstaat er een steeds completer beeld van de inheemse insectenfauna. Een voor velen verborgen wereld gaat open, zeker als je de achtergronden daarvan beter begrijpt. Deze gids is daarin een onmisbare schakel. BK

€ 12,95