Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Voedselbos

Madelon Oostwoud

KNNV Uitgeverij, Zeist 2019

ISBN 978 90 5011 653 4

Het voedselbos is een van de vormen van permacultuur, een type landbouw dat een tegenwicht wil bieden aan de intensieve landbouw die de algemene erosie van het land veroorzaakt. De drie uitgangspunten lijken rechtstreeks uit het humanisme te zijn overgenomen: zorg voor de aarde, zorg voor de mens, delen met elkaar. Het gaat uit van negen groeilagen, van de ondergrondse mycorrhiza via kruid- en struiklaag tot de kruinlaag van bomen hoger dan 8 meter.

Wil je een voedselbos beginnen, dan moet je eerst het land verkennen: grondsoort, ligging, waterhuishouding, aanwezige wilde planten etc. Voorbereiding van de grond, wieden, rooien en composteren vormen het begin van de voedselkringloop. Een goed plan wordt gemaakt op basis van observatie: waarnemingen over bezonning, wind, omgeving, maar ook regelgeving, toegangsmogelijkheden en voorzieningen als energie en water. Het gebied wordt in zones ingedeeld, van intensief gebruikt vlak bij het huis tot de zone met wilde natuur aan de buitenrand. De praktische aspecten van aanleg en beheer worden in detail besproken, achttien voorbeeldprojecten tonen hoe het eruit kan zien. Inspirerend! LD

€ 29,95