Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Gele plekken in het gazon

Vraag van abonnee
Ons gazon is twee jaar geleden aangelegd, door middel van zoden op humusrijke zandgrond. Vorig zomer hadden we een fris groen gazon. Sinds dit voorjaar vertoont het gele plekken. Dit gele gras is er gemakkelijk uit te harken. In het vroege voorjaar heb ik kalk gestrooid, later mengmest en ruim een maand geleden Vital Green van DCM. De maaihoogte is 4 of 5 cm en bij droogte heb ik gesproeid. Ik heb zoden gelicht en geen ongedierte ontdekt.

Na bovenstaande pogingen is er geen verbetering en ziet het gazon er belabberd uit. We hopen dat u ons kunt vertellen wat het probleem kan zijn en u ons een advies geven voor verbetering.

Antwoord van de redactie
Uw vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, de oorzaak van de gele plekken is niet eenduidig. Gezien de vorm van de dode plekken zou het kunnen liggen aan een schimmelaantasting, die weer het gevolg is van verzwakking door de extreme zomers. De afgelopen zomer zal ook niet geholpen hebben.

De behandeling die u tot nu toe gevolgd hebt lijkt mij de juiste. Het beste kunt in het voorjaar een dun laagje compost opbrengen om de toplaag te verbeteren en nogmaals Vital Green strooien voor de groei. Als de problemen volgend jaar niet opgelost zijn kunt u beter een goede hovenier raadplegen.

Auteur Henk Timmerman schreef in het winternummer van 2021 een informatie artikel over het onderhoud van een gazon.

“Een gazon is de natuur onder totalitair bewind,’ heeft iemand eens gezegd. Een gazon zoals we dat in onze tuinen kennen, bestaat in de natuur dan ook niet. Een verwilderd, lang niet bemest gazon vol onkruid benadert nog het meest een natuurlijk grasland. Dat verklaart meteen waarom het zo veel zorg, bemesting en onderhoud vergt om een mooi, zoveel mogelijk onkruidvrij gazon te krijgen. Het droombeeld van een intens groen, superstrak Engels siergazon zonder enig smetje blijft dan ook voor de meesten van ons bij die droom.
Voor wie iets minder hoge eisen stelt, is een fraai gazon zeker wel binnen bereik, maar dat vraagt dan wel om de bereidheid en zeker ook de tijd om al dat onderhoud te plegen. Dat begint al met de aanleg, waarbij de eerste vraag altijd is of de tuinier voor zaaien dan wel graszoden kiest.” – Uit Een fraai gazon, Henk Timmerman. Winter 2021

Klik hier om het nummer met het hele artikel te bestellen.